Pris som årets eldsjäl

I fredags fick vi som förening ta emot pris som årets eldsjäl av Umeå kommun. Vi är mycket tacksamma över denna utmärkelse och vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa och arbeta opinionsbildande med denna fråga.

Länk till artikel om priset: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/de-blev-arets-eldsjal-i-umea


Motivering till priset:

“Umeå Spelberoendeförening arbetar både med att förebygga och att förhin­dra spelberoende. Verksamheten i föreningen fyller ett stort behov hos många som inte har någon annan stans att vända sig. Både spelberoende och deras anhöriga får hjälp av föreningen.

Umeå Spelberoendeförening är också en stark röst som arbetar med opinionsbildning och information för att uppmärk­samma spelberoende och dess konsekvenser i samhället. Föreningen är en viktig aktör som driver på samhället för att spelberoende ska få det stöd som de behöver.”

Fler kontaktar Stödlinjen för spelberoende

Lotteriinspektionen skriver att Stödlinjen för spelberoende fått fler samtal och chattar under maj-juli jämfört med samma period förra året. En av anledningarna sägs vara att fotbolls-VM inföll under en lönevecka. Samma mönster ser vi i vår förening då det hittills hört av sig fler personer än vad som sammanlagt hörde av sig hela förra året.

http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Press/Nyheter/Flera-kontaktar-Stodlinjen/

Tack till er som kom på föreläsningen!

Stort tack till alla som kom på vår öppna föreläsning om spelberoende i tisdagskväll! Vi hoppas att ni alla fick ut något och tar det vidare i era liv, yrkesroller m.m. Cirka 40 personer slöt upp till tisdagskvällens föreläsning som blev mycket omtyckt av deltagarna. Intresset var större än vad vad vi kunde ha drömt om och nästa gång garanterar vi att det blir i en större lokal så att fler får plats. Nu laddar vi om för hösten då vi planerar att anordna fler föreläsningar, seminarier m.m. Förutom att intresset var så stort att delta har media också rapporterat mycket om föreläsningen och nedan är länkar ifrån P4 Västerbotten, Västerbottens och TV4 Umeå som rapporterat om föreläsningen. Även Västerbottens-Kuriren rapporterade om föreläsningen i tisdagens tidning.

Inslag i P4 Västerbotten – http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5884838

Tv4 Umeå – http://www.tv4play.se/program/nyheterna-ume%C3%A5?video_id=2657237

Öppen föreläsning om spelberoende och biologiska mekanismer bakom missbruket

Vi kommer i juni anordna en öppen föreläsning om spelberoende och de biologiska mekanismerna bakom missbruket och andra beroendesjukdomar. Se nedan för information om föreläsningen och anmälan. Varmt välkomna!

”De biologiska mekanismerna bakom spelberoende och andra beroendesjukdomar”

Föreläsning av Jack Winberg, Psykolog, om biologiska mekanismer bakom spelberoende och andra beroendesjukdomar. Föreläsningar av representanter ifrån Umeå spelberoendeförening med berättelse av en livshistoria, om föreningens kamratstödjande verksamhet samt om statistik, lagstiftning m.m.

Datum: Tisdag 10 juni kl 18.00 – 20.00
Plats: Skolgatan 40A (i Blå bandet Västerbottens lokal)

Föreläsningen är kostnadsfri och vi bjuder på fika!

Föranmälan med namn och kontaktuppgifter till 072 – 711 57 31,
eller spelberoendegruppen@hotmail.se, Anmäl senast 4 Juni.

Arrangeras av Umeå spelberoendeförening i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Kommun och landsting måste ta ansvar för spelberoende personer

I lördagens nummer av Västerbottens Kuriren går vi ut med kritik mot Umeå kommun och Västerbottens landsting för att de inte tar ansvar för spelberoende personer utan istället hänvisar dem till oss.  Vi vill att en förändring ska ske snarast och hoppas att vårt utspel i media kan bidra till en förändring. Om vi hade mer ekonomiska resurser skulle vi kunna göra så mycket mer med att både ge mer hjälp till spelberoende personer samt arbeta mer förebyggande. Tyvärr visar svaret ifrån landstinget  på en okunskap om hur dåliga landstingets förutsättningar är att hjälpa personer med spelberoende. Sanningen är att i primärvården går det inte att få någon hjälp alls då de inte kan något om spelberoende och därmed hänvisar de personerna till oss.

Observera att artiklarna enbart går att läsa i 24 timmar.

Huvudartikeln –  http://www.vk.se/plus/1186006/myndigheterna-maste-ta-ansvaret-for-spelberoende?pak=oybKgrSDTF79OMwInUeHGj2KgsbrA%2F2dS%2Fy3pkgu2Q%3D%3D

Landstinget svarar – http://www.vk.se/plus/1186019/primarvarden-ska-hjalpa-i-forsta-hand?pak=oybKgrSCQ179OMwInUeHGjyPgsbrA%2F2dS%2Fy3pkgu2Q%3D%3D

Reportage i studenttidningen Vertex

I senaste numret av Vertex är vår egen Oskar med i ett reportage om sitt spelmissbruk. Han berättar där om sin väg in i missbruket, vägen tillbaka men också om spelberoendegruppen i Umeå. Vi är mycket stolta över Oskar, som tagit steget ut och lyfter den viktiga frågan om spelproblematik. Ni kan läsa artikeln på länken nedan.

http://vertex.nu/nyheter/han-vann-mot-speldjavulen/

Den fulla artikeln i papperstidningen på en digital platform (Sida 12-13)

http://np.netpublicator.com/netpublication/n32820137

Om spelberoende på ”Malou efter tio”

I Malou von Sivers program ”Malou efter tio” tas problematiken om spelberoende upp. I programmet intervjuar hon två personer som tagit sig ur sina missbruk, ena pengaspelare och den andra dataspelare. Hon intervjuar även en psykolog.

Klippet går att se på tv4play via denna länk:

http://www.tv4play.se/program/efter-tio?video_id=2470377&utm_medium=sharing&utm_source=permalink&utm_campaign=tv4play.se

Anhöriga drabbas av spelberoende

Jessika Svensson har i sin avhandling konstaterat att cirka var femte svensk, 18 %,  är anhörig till någon med spelproblem. Det gäller inte enbart personer inom familjen utan även arbetskollegor, vänner med flera. Detta är ingen nyhet för oss som är väl medvetna om att anhöriga och andra personer i ens omgivning mer eller mindre blir drabbade av personer som har spelproblem. Det är dock förstås bra att detta kan bekräftas via vetenskapliga studier så att fler kan få upp ögonen för hur omfattande problemet faktiskt är ute i samhället.

Nyhetsartikeln:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/spelberoende-drabbar-narstaende_8241362.svd

Avhandlingen går att läsa/ladda ner gratis och lagligt på denna länk:

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:625208/FULLTEXT02.pdf

Spelberoende nu klassat som beroendesjukdom

Svenska dagbladet rapporterar om att spelberoende nu blivit klassat som en beroendesjukdom och jämställts med alkohol och narkotikaberoende i den senaste utgåvan av diagnoshandboken ”DSM-5”. Spelberoende har lagts in under klassifikationen ”non-substance related disorders” vilket betyder att det är en sjukdom utan tillförsel av substanser. Detta är ett viktigt steg för att spelberoende ska tas på ett större allvar och det ökar förhoppningen att det ska bli inskrivet i socialtjänstlagen så att kommunerna blir skyldiga att erbjuda hjälp och behandling. Vi fortsätter följa utvecklingen och hoppas på att det nu kommer politiska initiativ i frågan.

Länk till artikeln:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/spelmissbruk-klassas-som-beroendesjukdom_8207982.svd