Ett självhjälpsmöte

Detta är en självhjälpsgrupp av och för personer med egna erfarenheter som spelberoende eller anhörig.

Självhjälpsmötena för spelberoende och anhöriga leds alltid av en person med egna erfarenheter av att vara spelberoende och anhöriga.

Mötesledaren välkomnar alla och berättar mötets principer:

1. Den första och viktigaste principen är tystnadsplikten, allt vi säger och vilka som sitter med på mötet stannar bland oss.

2. Hos oss gäller nolltolerans mot spel. Alltså att ha en vilja att bli och hålla sig spelfri

3. Vi pratar inte summor och spelstrategier.

4. Vi låter varandra prata till punkt.

Om vi är många delas gruppen upp i två eller flera grupper. Varje grupp hålls av en person med egen erfarenhet.

Finns det en eller flera nya i gruppen börjar vi med att presentera oss för varandra. De som har varit med ett tag i gruppen får då börja presentera sig och berättar då så mycket eller så lite de vill om sina erfarenheter och hur det gått sedan de kom till gruppen.

Efter varje delning får den/de som vill reflektera över delningen.

Det blir alltid nyttiga reflektioner vilket hjälper andra att komma till nya insikter, t.ex. bakomliggande orsaker, vilka åtgärder att ta till för att förebygga återfall och hur att fortsätta jobba med sig själv.

Du får tips och råd om hur hantera speltankar/spelsug mm.

Som anhörig/medberoende handlar det om att lägga om fokus, alltså att prioritera sitt eget mående och välmående främst, insiktsfullhet, kartlägga signaler mm.

Sedan fortsätter vi med att prata om hur det går i processen, hur en mår och hur det varit senaste tiden. Även berätta om en haft speltankar/spelsug, anledningen till det och hur en lyckats låta bli att ta återfall.

Återfall/punktåterfall kan vara en del i processen och de flesta kommer då till gruppen när det skett, får stöttning och hjälp och fortsätter i sitt tillfrisknande.

Det är enkelt att komma till gruppen för alla har liknande erfarenheter.

Det är både skratt och gråt på våra möten. Vi gläds åt de som gjort framsteg och inspireras av det och stöttar andra som har det tuffare.

Alla förstår, ingen dömer och detta ger en trygghet att börja och fortsätta jobba med sig själv.

Kvinnor, män, äldre, yngre, olika bakgrunder och olika yrkeskategorier. Alla träffas i gruppen med samma mål vilket är att må bra, leva ett värdigt liv och självklart att hålla sig spelfri som spelberoende och som medberoende hålla rätt fokus.