Anhöriga drabbas av spelberoende

Jessika Svensson har i sin avhandling konstaterat att cirka var femte svensk, 18 %,  är anhörig till någon med spelproblem. Det gäller inte enbart personer inom familjen utan även arbetskollegor, vänner med flera. Detta är ingen nyhet för oss som är väl medvetna om att anhöriga och andra personer i ens omgivning mer eller mindre blir drabbade av personer som har spelproblem. Det är dock förstås bra att detta kan bekräftas via vetenskapliga studier så att fler kan få upp ögonen för hur omfattande problemet faktiskt är ute i samhället.

Nyhetsartikeln:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/spelberoende-drabbar-narstaende_8241362.svd

Avhandlingen går att läsa/ladda ner gratis och lagligt på denna länk:

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:625208/FULLTEXT02.pdf

Lämna ett svar