Om organisationen

Denna sida är under uppbyggnad och mer information om organisationen kommer att läggas ut allt eftersom. 

Vi är en ideell riksorganisation som främst har som mål att hjälpa spelberoende och anhöriga i form av självhjälpsgrupper.  Vi bedriver även ett förebyggande arbete mot samhället för att öka kunskapen och förändra attityder om spelberoende.

Organisationen består i huvudsak av ideellt engagerade i självhjälpsgrupperna. Organisationen har också anställda som jobbar med att hjälpa och stödja alla självhjälpsgrupper och ideellt engagerade med det som efterfrågas. De anställda jobbar också för att samla alla engagerade i organisationen genom att anordna rikstäckande inspirationshelger.

De anställda nedanför har egen erfarenhet av att vara spelberoende. Alla våra 50 tals ideellt engagerade runt om i landet har också egen erfarenhet av att vara spelberoende och anhöriga.

Anställda 

Omid Rezvani – Förtroendevald ordförande.  Grundare till organisationen.

Oskar Vesterberg  – Organsationsassistent. Medgrundare till organisationen.

Deven Löveneke – Organsationsassistent.

Fredrik Andersson – Organisationsassistent.

 

 

 

Nyckelord: Omid, Omid Rezvani, Omid spelberoende, Spelberoende, Spelmissbruk, Spelberoendegruppen. Omid Rezvani Spelberoendegruppen.