Om organisationen

Vi är en ideell riksorganisation som främst har som mål att hjälpa spelberoende och anhöriga i form av självhjälpsgrupper.  Vi bedriver även ett förebyggande arbete mot samhället för att öka kunskapen och förändra attityder om spelberoende.

Organisationen består i huvudsak av ideellt engagerade i självhjälpsgrupperna. Organisationen har också anställda som jobbar med att hjälpa och stödja alla självhjälpsgrupper och ideellt engagerade med det som efterfrågas. De anställda jobbar också för att samla alla engagerade i organisationen genom att anordna rikstäckande inspirationshelger.

De anställda nedanför har egen erfarenhet av att vara spelberoende. Alla våra 50 tals ideellt engagerade runt om i landet har också egen erfarenhet av att vara spelberoende och anhöriga.

Anställda 

Omid Rezvani – Ordförande.  Grundare till organisationen.

Oskar Vesterberg  – Organsationsassistent. Medgrundare till organisationen.

Sara Passi – Organsationsassistent.

Fredrik Andersson – Organisationsassistent.

Våra organisationsmål 

1. Vårt första och viktigaste mål är att alla människor i landet som är spelberoende eller anhöriga ska få hjälp av oss via en självhjälpsgrupp eller på distans.

2. Vårt andra mål är att vi ska ändra attityder och skapa en större medvetenhet om spelberoende genom förebyggande arbete.

3. Vårt tredje mål är att vi ska vara en starkt sammanhållen och lokalt förankrad stödorganisation.