Pris som årets eldsjäl

I fredags fick vi som förening ta emot pris som årets eldsjäl av Umeå kommun. Vi är mycket tacksamma över denna utmärkelse och vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa och arbeta opinionsbildande med denna fråga.

Länk till artikel om priset: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/de-blev-arets-eldsjal-i-umea


Motivering till priset:

“Umeå Spelberoendeförening arbetar både med att förebygga och att förhin­dra spelberoende. Verksamheten i föreningen fyller ett stort behov hos många som inte har någon annan stans att vända sig. Både spelberoende och deras anhöriga får hjälp av föreningen.

Umeå Spelberoendeförening är också en stark röst som arbetar med opinionsbildning och information för att uppmärk­samma spelberoende och dess konsekvenser i samhället. Föreningen är en viktig aktör som driver på samhället för att spelberoende ska få det stöd som de behöver.”

Lämna ett svar