Pris som årets eldsjäl

I fredags fick vi som förening ta emot pris som årets eldsjäl av Umeå kommun. Vi är mycket tacksamma över denna utmärkelse och vi kommer fortsätta vårt arbete med att hjälpa och arbeta opinionsbildande med denna fråga.

Länk till artikel om priset: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/de-blev-arets-eldsjal-i-umea


Motivering till priset:

“Umeå Spelberoendeförening arbetar både med att förebygga och att förhin­dra spelberoende. Verksamheten i föreningen fyller ett stort behov hos många som inte har någon annan stans att vända sig. Både spelberoende och deras anhöriga får hjälp av föreningen.

Umeå Spelberoendeförening är också en stark röst som arbetar med opinionsbildning och information för att uppmärk­samma spelberoende och dess konsekvenser i samhället. Föreningen är en viktig aktör som driver på samhället för att spelberoende ska få det stöd som de behöver.”

Tack till er som kom på föreläsningen!

Stort tack till alla som kom på vår öppna föreläsning om spelberoende i tisdagskväll! Vi hoppas att ni alla fick ut något och tar det vidare i era liv, yrkesroller m.m. Cirka 40 personer slöt upp till tisdagskvällens föreläsning som blev mycket omtyckt av deltagarna. Intresset var större än vad vad vi kunde ha drömt om och nästa gång garanterar vi att det blir i en större lokal så att fler får plats. Nu laddar vi om för hösten då vi planerar att anordna fler föreläsningar, seminarier m.m. Förutom att intresset var så stort att delta har media också rapporterat mycket om föreläsningen och nedan är länkar ifrån P4 Västerbotten, Västerbottens och TV4 Umeå som rapporterat om föreläsningen. Även Västerbottens-Kuriren rapporterade om föreläsningen i tisdagens tidning.

Inslag i P4 Västerbotten – http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5884838

Tv4 Umeå – http://www.tv4play.se/program/nyheterna-ume%C3%A5?video_id=2657237

Öppen föreläsning om spelberoende och biologiska mekanismer bakom missbruket

Vi kommer i juni anordna en öppen föreläsning om spelberoende och de biologiska mekanismerna bakom missbruket och andra beroendesjukdomar. Se nedan för information om föreläsningen och anmälan. Varmt välkomna!

”De biologiska mekanismerna bakom spelberoende och andra beroendesjukdomar”

Föreläsning av Jack Winberg, Psykolog, om biologiska mekanismer bakom spelberoende och andra beroendesjukdomar. Föreläsningar av representanter ifrån Umeå spelberoendeförening med berättelse av en livshistoria, om föreningens kamratstödjande verksamhet samt om statistik, lagstiftning m.m.

Datum: Tisdag 10 juni kl 18.00 – 20.00
Plats: Skolgatan 40A (i Blå bandet Västerbottens lokal)

Föreläsningen är kostnadsfri och vi bjuder på fika!

Föranmälan med namn och kontaktuppgifter till 072 – 711 57 31,
eller spelberoendegruppen@hotmail.se, Anmäl senast 4 Juni.

Arrangeras av Umeå spelberoendeförening i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Kommun och landsting måste ta ansvar för spelberoende personer

I lördagens nummer av Västerbottens Kuriren går vi ut med kritik mot Umeå kommun och Västerbottens landsting för att de inte tar ansvar för spelberoende personer utan istället hänvisar dem till oss.  Vi vill att en förändring ska ske snarast och hoppas att vårt utspel i media kan bidra till en förändring. Om vi hade mer ekonomiska resurser skulle vi kunna göra så mycket mer med att både ge mer hjälp till spelberoende personer samt arbeta mer förebyggande. Tyvärr visar svaret ifrån landstinget  på en okunskap om hur dåliga landstingets förutsättningar är att hjälpa personer med spelberoende. Sanningen är att i primärvården går det inte att få någon hjälp alls då de inte kan något om spelberoende och därmed hänvisar de personerna till oss.

Observera att artiklarna enbart går att läsa i 24 timmar.

Huvudartikeln –  http://www.vk.se/plus/1186006/myndigheterna-maste-ta-ansvaret-for-spelberoende?pak=oybKgrSDTF79OMwInUeHGj2KgsbrA%2F2dS%2Fy3pkgu2Q%3D%3D

Landstinget svarar – http://www.vk.se/plus/1186019/primarvarden-ska-hjalpa-i-forsta-hand?pak=oybKgrSCQ179OMwInUeHGjyPgsbrA%2F2dS%2Fy3pkgu2Q%3D%3D

God fortsättning!

Nu har vi kommit några dagar in på det nya året. Vi tycker därför att det är dags att starta upp med årets första möte! Det hålls på torsdag (10/1) klockan 18.00-20.00. Därefter kommer vi att fortsätta med veckovisa möten som vanligt.

Välkomna alla gamla och nya medlemmar!

Data- och tv-spelsmissbruket ökar

“Det är svårt att hitta frivilliga till ett forskningsprojekt om datorspelsberoende.Trots att problemet finns och ökar. Det säger Per Carlbring, professor i klinisk psykologi vid Umeå universitet. Han tror att det delvis beror på att missbruk av dator- och TV-spel inte tas på allvar.”

I artikeln har man även intervjuat förre detta spelmissbrukaren Jan. Mycket intressant läsning och vi anser att det är bra att problematiken lyfts!

Läs artikeln nedan:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5382792