Stal ifrån SR för att finansiera spelmissbruk

Aftonbladet skriver om en anställd på Sveriges Radio som använde ett företagskort i sju månader för att finansiera sitt spelmissbruk. Att förskingra pengar eller begå annan brottslig gärning är något som personer med svårt spelberoende kan göra för att desperat  ta fram pengar till spelandet. Detta är ett tydligt exempel på hur allvarligt problem spelberoende faktiskt är och hur långt vissa kan gå för att få tag i pengar till sitt spelande.

Länk till artikeln: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15966932.ab

Lämna ett svar