Skövde

Är du spelberoende eller anhörig finns vi till för att hjälpa dig kostnadsfritt. Du är inte ensam. Vi har alla egen erfarenhet och förstår vad du går igenom. Vi håller mycket hårt på vår viktigaste princip som är tystnadsplikten, du kan känna dig trygg att söka hjälp av oss.

Självhjälpsgruppen för spelberoende i Skövde
Gruppens första kvällsmöte blir onsdagen den 22 september. Därefter träffas gruppen onsdagar (jämna veckor) mellan 18:00 – 20:00 på Rådmansgatan 24 i Studieförbundet vuxenskolans lokaler, våning 2. Alla är välkomna till gruppens möten oavsett var du bor som t.ex. i en kranskommun. Vi vill att du hör av dig på förhand om du vill komma på ett möte för första gången.

Mixmöten för spelberoende och anhöriga (var fjärde vecka i Lidköping).
Mixmöten är en mötesform där anhöriga och spelberoende sitter tillsammans för att få ökad kunskap och förståelse från bägge perspektiven. Vi vill gärna att du hör av dig på förhand om du vill komma på ett möte för första gången. Kontakta oss för information om när nästa möte är.

Kontakt

072 – 366 76 76   (Ej SMS) 10.00 – 18.00 på vardagar.

SMS-telefon: 070- 3210 365 (EJ SAMTAL)
Till detta nummer kan du skicka ett SMS till oss dygnet runt om steget att ringa oss känns för stort och vi besvarar snarast möjligt!

När du kontaktar oss via mejl eller kontaktformuläret ber vi dig hålla koll i skräpposten då våra svarsmejl kan hamna där. 

Email för dig som söker hjälp: hjalp@spelberoendegruppen.com

Email för frågor som handlar om organisationen: forening@spelberoendegruppen.com

Nyckelord: Spelberoende Skövde, Spelmissbruk Skövde, Anhörig Spelberoende Skövde, Anhörig Spelmissbruk Skövde, spelberoende, spelmissbruk, datorspelsberoende, självhjälp, hjälp, stöd, självhjälpsgrupp, självhjälpsmöte, beroende, missbruk, anhörig, anhörigstöd