Lidköping

Onsdagen den 24 oktober är självhjälpsmötet inställt!
Är du spelberoende eller anhörig finns vi till för att hjälpa dig kostnadsfritt.

Alla som går i självhjälpsgruppen har egna erfarenheter av att vara spelberoende eller att vara anhörig.

Självhjälpsgruppen för spelberoende i Lidköping träffas varje onsdag kl 18.00 – 20.00 på Skaragatan 26 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler. Det finns en portkod för att ta sig in i lokalen så hör av dig till oss innan du kommer på ett möte för första gången. Alla är välkomna till gruppens möten oavsett var du bor som t.ex. i en kranskommun.

Självhjälpsgruppen för anhöriga i Lidköping har sitt första självhjälpsmöte Torsdagen den 1 November klockan 18:00 – 20:00 i samma lokal som ovan. Fortsättningsvis träffas anhöriggruppen varannan Torsdag (jämna veckor) 18:00 – 20:00. Alla är välkomna till gruppens möten oavsett var du bor som t.ex. i en kranskommun.

Kontakt för spelberoende

Robin: 070 – 068 47 00

Kontakt för anhöriga

Emma: 072 – 388 04 06

 

Email för dig som söker hjälp som spelberoende eller anhörig: hjalp@spelberoendegruppen.com

Email för frågor som handlar om organisationen: forening@spelberoendegruppen.com

Du som behöver hjälp kan skicka ett mail direkt till oss via formuläret nedanför

 

Spelberoende Lidköping, Spelberoende Skara, Spelberoende Skövde, Spelberoende Mariestad, Spelberoende Falköping, Spelberoende Hjo, Spelberoende Vara, Spelberoende Götene, Spelberoende Tibro, Anhörig spelberoende Lidköping, Medberoende spelberoende, Anhöriggrupp spelberoende Lidköping