Samarbete med Umeå Energi

Vår förening samarbetar med Umeå energi för att göra Umeå bättre. Vi är mycket tacksamma för detta samarbete och för att Umeå Energi vill vara med och hjälpa oss i vårt arbete för att hjälpa spelberoende och anhöriga och på så sätt skapa ett bättre välmående i Umeåregionen. Vi har under 2015 genomfört en hållbar insats för en mer hållbar framtid i Umeå. Detta genom att anordna sex sociala aktiviteter med totalt 90 deltagare där vi t.ex. varit ute och grillat, spelat bowling som ni ser på bilden samt anordnat middagar. De sociala aktiviteterna har varit mycket uppskattade och viktiga för våra medlemmar och hjälpt dem i deras arbete med sig själva samt personliga utveckling. Vi har också tryckt upp ett hundratal informationsbroschyrer som vi spridit i Umeåregionen för att fler ska kunna hitta till vår verksamhet. Vi vill vill rikta ett stort tack till Umeå energi som genom sitt stöd till oss bidrar till en mer hållbar och bättre Umeåregion! #vigörumeåbättre #umeåenergi #umeaenergi

Bowling

Lämna ett svar