Ändrade mötestider

Vi har ändrade mötestider för möten med spelberoendegruppen samt ändrad mötesdag för anhöriggruppen. Mötet för spelberoende på torsdagar kommer att vara 18 – 20 och mötet för spelberoende på måndagar udda veckor kommer att vara 17 – 18.45. Mötet för anhöriga kommer att vara på måndagar udda veckor 19.00 – 20.45.

Lämna ett svar