Viktigt meddelande! – Ny lokal

Vi har i veckan tyvärr fått meddelandet att vi från och med nästa torsdag inte har möjlighet att vara i den lokal vi hittills varit i ovanför restaurang Shanghai. Från och med nästa torsdag och en månad framåt har vi ordnat en tillfällig lösning med att vara på Gammlia (Gammliahallen). Nästa torsdagsmöte den 24 januari kommer vi att vara i rummet ” Guldrummet” och de tre nästföljande torsdagarna i rummet ”Kastet” mellan den 31 januari till 14 februari. Mötestiden 18-20 kommer vara densamma.

Vi hade förstås velat få detta besked tidigare än vad vi nu har fått men styrelsen har satt igång arbetet att lösa situationen på längre sikt och se på olika lösningar. Finns det funderingar eller frågor så hör av dig till Omid (072 – 711 57 31)

Lämna ett svar