Pargas

Är du spelberoende finns vi till för att hjälpa dig kostnadsfritt.

Du är inte ensam. Vi har alla egen erfarenhet och förstår vad du går igenom. Vi håller mycket hårt på vår viktigaste princip som är tystnadsplikten, du kan känna dig trygg att söka hjälp av oss.

Självhjälpsgruppen för spelberoende i Pargas

Träffas på onsdagar (jämna veckor) mellan 18:00 -20:00 (finsk tid) på Prästgårdsvägen 5, Tennbystugan. Ingång sker via den högra dörren (2st bruna dörrar med 10 meter mellanrum). Det står Tennbyntupa på entrédörren.

Kontakta oss gärna innan du kommer på ett möte för första gången. Alla är välkomna till gruppens möten oavsett var du bor som t.ex. i en kranskommun.

Kontakt

Hjälptelefon: 040 801 38 01

Email för dig som söker hjälp: pargas@spelberoendegruppen.com

När du kontaktar oss via mejl ber vi dig hålla koll i skräpposten då våra svarsmejl kan hamna där.
Spelberoende Pargas, Spelmissbruk Pargas, Anhörig Spelberoende Pargas, Anhörig Spelmissbruk Pargas, Spelberoende Åbo, Spelmissbruk Åbo, Anhörig Spelberoende Åbo, Anhörig Spelmissbruk Åbo, Spelberoende Turku, Spelmissbruk Turku, Anhörig Spelberoende Turku, Anhörig Spelmissbruk Turku. Spelberoende Kaarina, Spelmissbruk Kaarina, Anhörig Spelberoende Kaarina, Anhörig Spelmissbruk Kaarina. Spelberoende S:t Karins, Spelmissbruk S:t Karins, Anhörig Spelberoende S:t Karins, Anhörig Spelmissbruk S:t Karins